Splošni pogoji

Splošni pogoji

prijave na e-novice

S prijavo na e-novice, poda prijavitelj izrecno privolitev, da KKS Ptuj d.o.o. (v nadaljevanju: Upravljavec osebnih podatkov) zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

KKS Ptuj d.o.o., Slovenski trg 1, 2250 Ptuj (upravljavec) bo podatke (e-poštni naslov), ki ga pridobi ob prijavi na spletni strani www.kks-ptuj.si uporabljal za naslednje namene:
  • pošiljanje e-novic po e-pošti,
  • obveščanje o dogodkih,
  • za statistične in tržne analize in segmentacijo uporabnikov,
  • pošiljanje e-poštnih sporočil z informacijami o novostih.

  • Upravljavec zagotavlja, da bo osebne podatke s katerimi upravlja, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec lahko za namene določene v teh splošnih pogojih, posreduje podatke o sodelujočih svojim pogodbenim partnerjem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun.

    Osebne podatke bo upravljavec hranil do preklica soglasja za zbiranje osebnih podatkov. Preklic soglasja za zbiranje osebnih podatkov se pošlje na elektronski naslov info@kks-ptuj.si.

    Kontaktirajte nas