Obvestilo naročnikom storitev Teleing v omrežju KKS

Pokaži vse novice

Obvestilo naročnikom storitev Teleing v omrežju KKS

Na osnovi sklenjenega Aneksa št. 1 k Pogodbi o prepustitvi obrata KKS Ptuj bo od 1.8.2016 storitve naročnikom v omrežju KKS Ptuj zaračunaval TELEING d.o.o. PE Ptuj.

Aneks je obravnaval in potrdil Mestni svet MO Ptuj na 18. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je bila v ponedeljek, dne 23. maja 2016. Sprememba obračuna v ničemer ne spreminja statusa ali lastništva omrežja KKS Ptuj. Naročnikom KKS Ptuj pa bo na ta način omogočen dostop do novih storitev, kot so servisne strani, sprejem TV programov na prenosnih in drugih napravah, katere TELEING uvaja v svojo ponudbo.

Več informacij lahko naročniki storitev v omrežju KKS Ptuj dobijo osebno v Info točki TELEING na Slovenskem trgu 1 na Ptuju ali po telefonu 080 35 38.