Cenik storitev

Cenik storitev

Cenik storitev je posodobljen ob vsaki spremembi.

Če željene informacije o ceni storitve niso objavljene na spletnih straneh, prosimo, da jih preverite na naši številki +386 (0)2 771 11 30.

Mesečna naročnina

Mesečna naročnina na storitev Kabelska televizija.

15,99 €/mesec


Priključnina za novi priklop

Priključnina za izgradnjo kabelskega priključka.

Obračun se izvede po dejanskih stroških porabe kabelskega materiala in dela za priklop.


Priključnina za ponovni priklop

Ponovni priklop na Kabelsko komunikacijski sistem Ptuj in aktivacija priključka

27,60 €


Sprememba priključka ali naročnika

Prenos priključka na drug naslov ali drugo osebo.

Brezplačno

Opomba: Vsa morebitna potrebna izvedbena dela plača naročnik sam.

Kontaktirajte nas