7. 9. 2016

Obvestilo naročnikom storitev Teleing v omrežju KKS

Na osnovi sklenjenega Aneksa št. 1 k Pogodbi o prepustitvi obrata KKS Ptuj bo od 1.8.2016 storitve naročnikom v omrežju KKS Ptuj zaračunaval TELEING d.o.o. PE […]